Exempel på genomförda aktiviteter


SKA VÅRA SKOGAR STÖTTA SVERIGES ELFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV VIND eller SOL? Seminarium
Studiebesök på Värtaverket
Besök på Vasamuseet. Träet i regalskeppet Vasa
Hur ska vi små skogsägare möta framtiden... Exkursion i Rö
Slaget om Skogen! Hur och när får vi fred i skogen?
Karl Hedin ger synpunkter på myndighetsfrågor i skogen
Götes miljöhänsyn – enkelt, roligt och effektivt! Exkursion i Roslagens famn.
EU och skogen med EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.
Träbyggande för en hållbar framtid! Föredrag i Stockholm med Mikael Eliasson, Svenskt Trä
Hyggesfritt skogsbruk. Föredrag i Stockholm med Johan Sonesson, Skogforsk
Besök på vindkraftverk och pappersbruk i Hallstavik
Vart är svensk skogsnäring på väg? Föredrag med prof Sten B. Nilsson
Skogsbrukaren – älskad eller hatad? Föredrag med Sverker Johansson
Är ”högläggning” en lämplig markberedningsmetod? Exkursion i Roslagen.
Finsk skogspolitik av idag. Föredrag med Anders Portin, finska Forstföreningen.
Nationella skogsprogrammet. Föredrag med Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna.
Kulturminnen i skogen. Exkursion i Täby Kyrkby.
Besök på Bravikens sågverk.
Sverige en skoglig stormakt,….vad händer sen? Föredrag med idéhistorikern Erland Mårald.
Vill du bli din egen skogsinspektor? Information om Skogsstyrelsens "Mina sidor".
Exkursion till brandområdet i Västmanland.
Naturvårdsavtal - ett praktikfall. Exkursion till Söderby-Ekeby i Norrtälje.
Framtida skogsprodukter. Föredrag i Stockholm.
Förnybar energi från skogen och näringen i retur. Föredrag i Stockholm.
Exkursion till Jägareförbundets Öster Malma
Studiebesök på Lugnets plantskola i Bålsta
Värdet på din skogsfastighet? Lönar sig ”styling” av skog? Föredrag i Stockholm.
Bogesunds Slott: Guidad visning av slottet och föredrag om expropriationen
Försäkringar och skogsskador. Exkursion i snöbrottsskadad skog.
Viltbruk och skogsbruk – går det att förena? Föredrag i Stockholm.
Vindkraft - möjlighet med blindskär för skogsägaren! Två medlemmar berättar om sina erfarenheter.
Hantera och förebygg stormskador i skogen, med Holmen Skog.
Exkursion på Sätuna Gård: Erfarenheter av många trädslag
Föredrag: Skogsägarens hjälp på webben. Mats Hannerz och Bengt Ek guidar.
Föredrag och diskussion: Generationsskifte – något man alltid grubblar på. Med Åsa Willén.
Besök på Ekolsunds arboretum.
Studiebesök på Igelsta kraftvärmeverk.
SLU och Artdatabanken på Ultuna: MINT-utredningen, Future Forests och SLU:s syn på vargfrågan.
BLI EN SMARTARE VIRKESSÄLJARE! Föredrag med Sverker Forsén
Exkursion VILT '10 med Skogssällskapet. En skogsfastighet (Älgön) görs om till "Viltparadis"
Möte: Använd ett datasystem (med karta och flygbild) - helt gratis. Skogsstyrelsen informerar om "Mina sidor"