LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB


Kulturminnen i skogen

Lördagen den 10:e september 2016


Ladviks skogsbrukarklubbs medlemmar inbjuds till en exkursion i Täby Kyrkby med tema "Kulturminnen i skogen". Tag gärna med intresserade familjemedlemmar eller vänner!

Arkeolog Anna Ulfhielm kommer att vara vår guide under dagen. Hon har en 30-årig erfarenhet av att hitta och registrera fornminnen.
Innan vi går ut i naturen ger hon en översikt över olika lämningar som man kan finna i skogsmarker och från vilka tidsepoker de härrör. Hon informerar också om databasen "Fornsök" (där skogsägare kan söka efter fornminnen som är registrerade på markerna) och om gällande lagar kring skydd av fornlämningar.

Härefter går vi ut i några skogsområden och får exempel på lämningar som finns i Fornsök men som inte är utmärkta i naturen och som är mycket svåra att hitta för den oinvigde.

Efter en kaffepaus i ett skogsparti gör vi som sista punkt en bilburen förflyttning till en plats där ett skogstorp legat och söker efter ledtrådar.

Tid: Lördag 10:e september 2016 kl. 10:00 - ca 14:00.

Plats: Täby Kyrkby - P-platsen vid Stillheten Ceremonilokal.

Kom ihåg: Ryggsäck med fika.

Anmälan: Exkursionen har redan genomförts

Hitta dit med bil:
Åk till Täby Kyrkby. I rondellen Vikingavägen/Prästgårdsvägen, sväng vid skylt "Kyrka" ("Täby kyrka") till och förbi kyrkan. (200 m)
Där vägen delar sig, kör rakt fram in i Täby Begravningsplats (gatstenskantad väg). (150 m)
Där vägen slutar i en T-korsning, sväng vänster och kör till parkeringsplatsen. (250 m)

Hitta dit med kollektivtrafik:
Bussarna 610 och 611 från Danderyds Sjukhus (T-bana) har hållplatsen Täby Kyrka alldeles norr om rondellen i vägbeskrivningen ovan.

Varmt välkomna!


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
 
2016-11-02