Onsdagen den 26:e september 2018

LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

Besök på vindkraftverk och pappersbruk i Hallstavik

Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen inbjuder till studiebesök i Hallstavik.

Besöket inleds kl 10:30 vid Varsviks vindkraftspark. Holmen Energis ansvarige för vindkraft, Rikard Nilsson, presenterar vindkraftsparken under ca en timma på plats i skogen under en snurra. Därefter förflyttar vi oss till Holmens Pappersbruk i Hallstavik, ca 15 min gemensam bilfärd, där klubben bjuder på lunch i brukets personalmatsal kl 12:00.
Efter lunchen samlas vi kl 13.00 i konferensrum där platschef Johan Abrahamsson informerar om Holmen och Hallsta pappersbruk. Under presentationen ges möjligheter till frågor kring Holmens strategier för val och försörjning av skogsråvara och inriktning mot olika papperstyper.
Presentationen följs av en drygt en och halv timmes guidad tur på pappersbruket med bl a besök på stationen för flisning av stockar och den nyaste pappersmaskinen, en av Europas modernaste. Därefter sker återsamling i konferensrum under ledning av besöksguiderna för kompletterande frågor. Besöket beräknas avslutas omkring kl 16:00.

Obs! Eftersom besöket i Varsvik och den guidade turen i Hallsta innebär förflyttningar under bar himmel anmodas deltagarna vara förberedda för regn.

Tid: Aktiviteten har redan genomförts! Onsdagen den 26:e september kl 10:15 - ca 16:00.

Plats: Varsvik / Hallstavik.

Klubben bjuder på lunch.

Anmälan: För att underlätta för Hallsta Pappersbruk att planera antal guider önskas snarast möjliga anmälan, dock senast den 14 september till info@ladviksskogsbrukarklubb.se eller på telefon (helst SMS) 0708 - 17 67 52.

Att resa med bil: Restid från Roslagstull till Hallstavik/Varsvik är ca en och en halv timme (ca 10 mil). Samling strax före Hallstavik vid avtagsväg mot Skärsta kl 10.15 för gemensam fortsatt färd ca 5 km till Varsvik.

Att resa kollektivt: Tag buss 676 från Tekniska Högskolan till Norrtälje och byt där till buss 641 till Hallstavik. Restid ca 2 timmar. Meddela vid anmälan så ordnar vi hämtning i Norrtälje eller vid Hallstaviks busstation. (OBS! Tidtabellen kan ändras i augusti).

Varmt välkomna önskar

Ladviks Skogsbrukarklubb!

Ladviks Skogsbrukarklubb för register över sina medlemmar samt andra personer som givit oss sin e-postadress. Vi lagrar bara de uppgifter som behövs för att fullfölja klubbens åtagande gentemot medlemmarna.
Om du inte vill finnas med i registret kan Du skicka e-post info@ladviksskogsbrukarklubb.se   så tar vi bort dig ur registret - men du kan då heller inte längre vara medlem, eftersom klubbens inbjudningar endast skickas med e-post.

www.ladviksskogsbrukarklubb.se
 
2018-07-20