LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

inbjuder till

Exkursion: Försäkringar och skogsskador

Fredagen den 17:e maj 2013


Exkursion på Kärrtorpet kring en inträffad skogsskada och efterföljande försäkringsärende.

I vintras drabbades vissa delar av Roslagen av extrema och tunga snömängder. Det blev omfattande skador i skogen i form av toppbrott, stambrott, lutande träd och rotvältor. Både tall och gran drabbades. Klubbens styrelsemedlem, Stefan Lindskog, drabbades i sådan omfattning att det blev ett försäkringsärende. Detta är nu reglerat och avklarat med Länsförsäkringar och försäkringsersättningen utbetald. Med utgångspunkt i den aktuella skadan genomför Ladviks Skogsbrukarklubb denna exkursion där vi belyser försäkringsaspekterna, dels avseende det aktuella fallet men dels också mer generellt. Dessutom tittar vi på skadorna och diskuterar nödvändiga åtgärder liksom om det finns preventiva åtgärder att vidta.
Det kommer som vanligt att ges gott om tillfällen att ställa frågor och diskutera på plats i skogen.

Johan Litsmark, från Länsförsäkringar AB beskriver hur värdering av skadad skog görs, vilka regler som gäller för olika typer av försäkringar och olika typer av skador (snöbrott, storm, brand mm) på olika typer av skog (även plantskog och ungskog).

Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen har även han erfarenhet från värdering av skogsskador. Främst kommer Magnus att ta upp frågor som: Vaför detta inträffade, skulle skogen ha skötts på annat vis för att minska skadorna, vad är rimliga åtgärder för att hantera de skador som har uppstått samt vilka lagkrav finns för hur mycket av den skadade skogen som måste upparbetas? Kan skadorna ha med plantmaterialet eller växtsättet/växtplatsen att göra?

Stefan beskriver själv de aktuella skadorna, försäkringsutfallet samt vilka åtgärder som planeras i den skadade skogen.

Medtag egen matsäck! Vi rastar på en solig plats i skogen och njuter av våra medhavda matsäckar.

Tid: Fredag den 17:e maj 2013 kl 10:00 - ca 14:00.
Plats: Kärrtorpet (= Rudungsvägen 37), 7 km norr om Rimbo.

Anmälan: Exkursionen är redan genomförd.
Om Du anmält Dig och sedan får förhinder: Glöm inte att meddela det eftersom antalet platser är begränsat!

Välkomna!


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
 
2013-04-29

 

 
 
KURIOSA
 
  I oktober 2004 genomfördes en exkursion med Ladviks Skogsbrukarklubb till Kärrtorpet.  
  Ämnet var återväxttaxering - minns hur vi letade efter plantorna! Många hade "försvunnit".  
  Nu har Du chansen att se hur den avdelningen ser ut idag.  
 
 
 
Styrelsens sammansättning efter årsmötet 13:e april 2013
 
  Anders Jagraeus, ordförande, anders.jagraeus@tele2.se, 08 - 758 71 94  
  Ann-Brith Ramström, kassör  
  Pentti Kölhi, sekreterare  
  Bengt Ek, ordinarie  
  Stefan Lindskog, ordinarie, stefan@ved.nu, 0708 - 17 67 52  
  Lars-Erik Klockar, suppleant  
  Tommy Berlin, suppleant  
  Torbjörn Nilsson, suppleant  

  Du kan alltid nå oss på info@ladviksskogsbrukarklubb.se