LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
OCH
JÄGAREFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN
inbjuder till

Viltbruk och skogsbruk – går det att förena?

Tisdagen den 26:e februari 2013


Ladviks Skogsbrukarklubb inbjuder tillsammans med Jägareförbundet Stockholms Län till en spännande kväll där vi kommer att få lyssna till två av landets främsta experter inom området.

Roger Bergström, f.d. professor och forskare vid Skogforsk och SLU, kommer att prata om ”Älgförvaltning – förr och nu”. Roger fick år 2011 Föreningen Skogens pris Guldkvisten för sin forskning om älgen med motiveringen ”Professor Bergströms insatser har haft stor betydelse i Skogssveriges strävan att ta tillvara på älgen som skogsresurs – och minska dess skador på skogen. Bergström är en av landets absolut främsta kännare av älgens beteende och betesvanor."

Fredrik Widemo, docent och Svenska Jägareförbundets viltvårdsstrateg, kommer att prata om ”Viltet och skogen – problem eller möjlighet? Hur kan vi förena synen på viltet och skogen med viltvården och naturvården”. Fredrik ansvarar inom förbundet för naturvårdsfrågor i samverkan mellan viltbruk och skogsbruk. Fredrik är sedan många år biolog och forskare inom ekologi och naturvårdsbiologi.
Det kommer att ges tid till frågor och diskussion under mötet.

Fika serveras i pausen - kostnad 20:-. Vi är tacksamma för jämna pengar!

Tid: Tisdagen den 26:e februari kl 19:00 - 21:00.
Plats: ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm.

Anmälan: AKTIVITETEN HAR REDAN VARIT.
Om Du anmält Dig och sedan får förhinder: Glöm inte att meddela det eftersom antalet platser är begränsat!

Välkomna!


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
www.jagareforbundet.se/stockholm
 
 
ÅRSMÖTE
  Ladviks Skogsbrukarklubb håller årsmöte på Ladviks kursgård lördagen den 13:e april.  
  Årsmöteshandlingar kommer att sändas ut under mars månad.
 
2013-01-16