Torsdagen den 26:e januari 2017

LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

inbjuder till föredragskväll

Finsk skogspolitik av idag

”Stor frihet under ansvar!”

Vad kan Sverige lära av Finland?


Den här kvällen blickar vi österut! Vi kommer att lyssna till Anders Portin från Finska Forstföreningen, som ger sin syn på den nya finska skogspolitiken som är under genomförande. Tanken är att den nya skogspolitiken ska stimulera och utveckla den finska bioekonomin. Jämförelse kommer att göras med det Nationella Skogsprogrammet (NSP) i Sverige, som är under utarbetande.
Under de senaste åren har skogspolitiken i Finland genomgått en dramatisk förändring. Skogsvårdslagen har lagts om, bland annat är kraven på lägsta slutavverkningsålder borta. Formerna för virkeshandeln har vitaliserats och de ekonomiska stöden till skogsbruket är inte desamma längre. Samtidigt är myndigheten omorganiserad och industrin tar krafttag för att bli en hörnsten i den nya bioekonomin.

Anders Portin, chef för Finska Forstföreningen, berättar hur det har gått så här långt. Har man fått skogsbrukarna med sig och når landet målen om ökad försäljning av innovativa skogsprodukter?

Välkommen till en intressant kväll gemensamt arrangerad av Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen skogen.

Tid: Torsdagen den 26:e januari 2017, kl 19:00 - ca 21:00.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, Per Albin-rummet.

Avgift: Fika 20:-.

Anmälan: Föredraget har redan varit

Varmt välkomna önskar

Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen!


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
 


2016-12-29