Fredagen den 13:e oktober 2017

LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

inbjuder till höstexkursion


Är ”högläggning” en lämplig markberedningsmetod?


Ladviks Skogsbrukarklubb inbjuder till skogsexkursion där vi studerar och diskuterar markberedning genom högläggning med direkt efterföljande plantering.

Under vintern 2015-2016 avverkades ca 9 ha på skogsfastigheten Länna-Hammarby 1:3 i Norrtälje kommun. Inget grot togs ut från föryngringsytan. Under 2016 markbereddes med högläggning. Under hösten 2016 planterades 15 000 ett-åriga snytbaggebehandlade granplantor av täckrotstyp. Ansvarig för avverkningen var Stora Enso och ansvarig för högläggning och plantering var Skogssällskapet. En avgörande fråga var hur de nysatta granplantorna skulle klara hösten/vintern?

Hur resultatet blev ett år efter planteringen får du svar på om du deltar i exkursionen den 13 oktober!

Representanter från Skogssällskapet och fastighetsägaren kommer att delta för att berätta om sin syn på vad som passerat och hur resultatet blev.

Tid: Exkursionen har redan genomförts. Viss förflyttning inom fastigheten kommer att ske.

Plats: Fastigheten Länna-Hammarby 1:3, Norrtälje kommun.

Anmälan: Senast måndag den 9 oktober till info@ladviksskogsbrukarklubb.se eller på telefon (helst SMS) 0708 - 17 67 52.

Vägbeskrivning: Om du kommer söderifrån passerar du Åkersberga på väg 276 norrut. Efter att du njutit av den vackra Roslagsnaturen i ca 3 mil passerar du över ”Vettershagabron”. Åk vidare förbi Preem-macken på vänster sida vid Berghamra-avfarten, då har du ca. en halv kilometer kvar tills du ser en Ladviksskylt på höger sida. Kör in på virkesavlägget där du kan parkera.
Kommer du norrifrån så följer du 276-an mot Åkersberga. Passera Furusundsavfarten och Hammarby. Efter ca.1 kilometer ser du en Ladviksskylt på vänster sida. Kör in på virkesavlägget där du kan parkera.
Varmt välkomna önskar

Ladviks Skogsbrukarklubb!


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
 


2017-09-16