LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje
onsdagen den 18:e maj 2011

Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk

Välkommen till en informativ och intressant eftermiddag på Sveriges största (och världens femte största!) bioeldade kraftverk. Igelsta eldas huvudsakligen med skogsflis.

Informationschefen Madeleine Engfeldt-Julin beskriver kraftverket, processen och hanteringen av råvaran. Från Mellanskog deltar Staffan Thor, som beskriver marknaden, utvecklingen och framtiden för våra grothögar och brännvedstravar.

Några ämnen som kommer att tas upp:
 • Hur hanteras fliset i skogen?
 • När är det lönsamt att ta ut grot?
 • Vilka krav på renhet ställer olika användare?
 • Lagring i skogen, vid väg, i depåer?
 • Vilken konkurrens finns från import?
 • Biobränsle - ett växande affärsområde inom Mellanskog
 • Askan - resurs eller avfall?
 • Beskrivning av tekniken på Igelsta
 • Igelstas krav på råvaran
 • Nuvarande och framtida försörjning av skogsflis
 • Konkurrerande alternativ till skogsflis
 • Rundvandring i verket

  Tid: Onsdagen den 18:e maj kl 14:00. Studiebesöket beräknas avslutas ca 17:30.
  Plats: Igelsta kraftvärmeverk, Nynäsvägen 43,Södertälje.

  Med bil: Om du kommer norrifrån: Kör av Södertälje N och sväng till höger mot Moraberg och Gärtuna. Följ sedan den första sträckningen av nya väg 225, Gärtunavägen mot Gärtuna och förbi Astra Zeneca. Väl nere vid Nynäsvägen tar du till vänster cirka 200 meter så befinner du dig vid Igelstaverket.
  Om du kommer söderifrån: Kör av E4/E20 Nynäsvägen i riktning mot Nynäshamn. Följ skyltar, Igelstaverket ligger på vänster sida av vägen.
  Med pendeltåg: Från Stockholm tar du pendeltåg mot Södertälje. Gå av på Östertälje station. Gå mot tågets färdriktning, mot de två stora skorstenarna. Det tar knappt tio minuter.

  Se också http://www.soderenergi.se/web/Hitta_till_oss.aspx för vägbeskrivning  Studiebesöket är ett samarrangemang med Mellanskogs Skogsbruksområde Stockholm.

  Välkomna!
  Styrelsen

   


  Att tänka på vid besöket på Igelsta
 • Av säkerhetsskäl kommer bara de personer som är föranmälda att släppas in.
 • Man måste ha på sig hjälm och väst inom verkets område. Dessa tillhandahålls av Söderenergi när gruppen kommer.
 • Det är höga höjder i kraftvärmeverket. Inne i pannhuset går man på ett golv gjort av stålgaller som man ser rakt igenom, sk gretinggolv. Har man mycket svårt för höga höjder, kanske man ska avstå från besöket.
 • Man bör ha icke ömtåliga skor med låga klackar.
 • För att nå taket varifrån utsikten är storslagen så behöver man gå upp för fyra trappor. Har man problem att gå i trappor ange gärna detta i förväg.

 •  
  Ladviks Skogsbrukarklubb - för hela familjen!

    Vill Du att någon annan närstående (kanske barn eller släkt?) också skall få våra inbjudningar?
    Maila personens email-adress till info@ladviksskogsbrukarklubb.se
    så lägger vi till den i vår maillista.


  www.ladviksskogsbrukarklubb.se
  2011-04-17