LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

och

FÖRENINGEN SKOGEN

inbjuder till föredragskväll


Sverige en skoglig stormakt, ….vad händer sen?

Tisdag den 16 februari 2016


Välkommen till en intressant kväll arrangerad av Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen. Vi kommer att få lyssna till idéhistorikern Erland Mårald, som kommer att utveckla fem teser för att i ett samhällsperspektiv förklara vad som under cirka hundra år gjort det möjligt att bygga svensk skogsnäring stark och framfångsrik. Men frågan som hänger i luften är vad händer sen….? Regeringen står i begrepp att ta fram ett nytt nationellt skogsprogram. Många intressenter med olika värdegrund i skogen vill vara med och påverka. Hur ska beslutsfattarna navigera in i framtiden?

Erland Mårald är professor vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Erlands nuvarande arbetsuppgifter handlar mycket om Future Forest, det största tvärvetenskapliga forskningsprogram som skogen i Sverige skådat. Meningen är att producera kunskap för ett hållbart skogsbruk i framtiden. Erlands egen forskning handlar bl.a. om främmande trädslag. Här finns starka åsiktsskildringar och en hög grad av osäkerhet. Vad händer till exempel om man planterar in främmande arter i vår flora? På den frågan finns inga tydliga vetenskapliga svar.

Tid för frågor om Sveriges framtid som skoglig stormakt

Tid: Tisdag den 16 februari 2016 kl. 19.00 - ca 21:00.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, Beskowsalen.

Avgift: Fika 20:-.

Anmälan: Föredraget har redan varit!

Varmt välkomna önskar

Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen!


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
 

2016-01-11