Erfarenheter av många trädslag

Besök på Sätuna Gård

torsdagen den 31:a maj 2012


Ladviks Skogsbrukarklubb och Mellanskogs Skogsbruksområde Stockholm inbjuder till en gemensamt arrangerad vårexkursion till Sätuna Gård.

Sätuna Gård med vd Agneta Borgenstierna och skogvaktaren Pelle Mård, fick pris för god skogsvård 2010 av Mellanskogs Skogsbruksområde Uppsala. Det är en gård där man också ligger i framkant när det gäller att prova alternativa trädslag.

Sätuna består bland annat av drygt 1000 ha skogsmark. Man har under senare år satsat på en viss diversifiering vilket innebär att en hel del "nya" eller "annorlunda" trädslag har planterats, som alternativ till den förhärskande granskogen. Man har även aktivt planterat in löv i befintlig granskog. Vi kommer att få se och diskutera kring bland annat ek, björk, balsampoppel, hybridasp, glasbjörk, svartgran, fågelbär och lind. Det finns även en relativt nyplanterad yta med sibirisk lärk.
Här finns också ett "avkommeförsök" med tall i samarbete med Skogforsk.
På Sätuna kombineras skogsvård med viltvård. Vi får även se ett viltvatten, som gradvis har utökats.
Vi guidas av gårdens välkände skogvaktare Pelle Mård. Han berättar om sina erfarenheter, vad som lyckats, vad som gått mindre bra, problem med vilt och mycket annat.

Plats: Sätuna Gård i Björklinge.

Starttid: Torsdagen den 31:a maj kl. 9:30.
Sluttid: Räkna med att rundvandringen avslutas under den tidiga eftermiddagen - vi låter det ta den tid det tar!

Övrigt: Medtag egen matsäck!

Vägbeskrivning:
Med bil från Stockhom åker Du E4 norrut, förbi Uppsala. Sväng av vid avfart 190 - följ skyltar mot Björklinge. Väl inne i Björklinge, följ skyltar mot Sätuna.

Du som reser kollektivt:
Sök själv resa med kollektivtrafik (ul.se) till Björklinge Centrum - ankomst senast 09:00 - så hämtar vi Dig där. Meddela vid anmälan att Du vill bli hämtad i Björklinge Centrum - Du måste också ange mobilnummer vid anmälan!

Anmälan: Exkursionen redan genomförd!
Denna inbjudan skickas till ett stort antal medlemmar och antalet platser är begränsat. Meddela eventuell avbokning så snart som möjligt, så att någon annan kan få Din plats!


Välkomna!
Styrelsen


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
2012-05-04