LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

inbjuder till föredragskväll

”Skogen – det gröna guldet”

Varför ett Nationellt Skogsprogram?

Hur kommer vi att få bruka våra skogar?

Onsdag den 30:e november 2016


Välkommen till en intressant kväll arrangerad av Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen. Vi kommer att lyssna till Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna som ger sin och LRF:s syn på arbetet med det nya Nationella Skogsprogrammet (NSP), som ska staka ut den strategiska färdriktningen för svenskt skogsbruk.

Regeringen har sedan hösten 2015 arbetat i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett Nationellt Skogsprogram. Fyra arbetsgrupper med olika inriktning har tillsatts. Visionen för programmet är ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av en växande bioekonomi”. I september i år lade de fyra arbetsgrupperna fram underlagsrapporter med strategiska rekommendationer, som nu är ute på remiss.
Arbetet går nu in i nästa fas. Det är nu NSP ska ges en slutlig form – och det kommer att ha avgörande betydelse för oss skogsägare under lång tid framöver.

Varför vill Sverige ha ett Nationellt Skogsprogram? Hur kommer vi att få bruka våra skogar i framtiden? Hur kan vi skogsägare påverka det fortsatta arbetet med NSP? Var står LRF?

Lennart Ackzell är internationell samordnare inom LRF Skogsägarna och har suttit med i en av arbetsgrupperna i NSP. Lennart, som kan ses som en ambassadör för det svenska familjeskogsbruket, är jägmästare och skoglig doktor och har ett förflutet från Skogsstyrelsen och Näringsdepartementet.

Tid: Onsdagen den 30:e november 2016, kl 19:00 - ca 21:00.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, Per Albin-rummet.

Avgift: Fika 20:-.

Anmälan: Det här föredraget har redan genomförts!

Varmt välkomna önskar

Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen!


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
 


2016-12-17