LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

inbjuder sina medlemmar till

Studiebesök på Lugnets plantskola i Bålsta

Fördelar med plantering jämfört med naturlig föryngring

Torsdagen den 8:e maj 2014   kl 09:00


Välkomna till ett intressant besök på Svenska Skogsplantors plantskola Lugnet. Den ansvarige för plantskolan, Stefan Ivarsson, kommer att ge oss information och visning av skeendet från frö till planta och utleverans.

Programmet omfattar:

 • Diskussion kring olika typer av skogsförnyelse, såsom frösådd, plantering (barrot, täckrot mm) och naturlig föryngring
 • Metoder för skydd mot skadeinsekter som snytbaggar, härdning av plantor, lämpliga planteringstider
 • Rundvandring på plantskolan med växthus och friland mm

  Stefan kommer också att presentera Svenska Skogsplantor AB och deras produkter och tjänster. Företaget är Sveriges största producent av skogsplantor. Flera av oss har säkert redan anlitat dem för leverans av plantor.

  Besöket beräknas ta 2½ till 3 timmar.

  Tid: Torsdagen den 8:e maj 2014, kl 08:55 - ca 12:00.
  Plats: Lugnets Plantskola (Sigtunavägen 12, Häggeby) i Bålsta.

  Anmälan: Studiebesöket är redan genomfört!

  Vägbeskrivning: Från Stockholm E18 mot Oslo, men vi skall bara till Bålsta! Passera första avfart mot Bålsta (Bålsta C) och välj i stället nästa mot Bålsta V/Skokloster. Vid motorvägsavfarten, sväng höger mot Skokloster. Efter 4,5 km sväng höger mot Sigtuna/Skokloster. Efter 1,5 km ser Du Lugnets Plantskola på höger sida om vägen. Vi samlas på parkeringen 8.55.
  Vid behov söker vi ordna samåkning eller upphämtning vid Bålsta Station. Anmäl önskemål.

  Välkomna!


 • www.ladviksskogsbrukarklubb.se
   
  2014-04-09

   

  STYRELSEN I LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
  Efter val vid årsmötet den 5:e april har styrelsen följande sammansättning:
    Anders Jagraeus ordförande omval 1 år
    Ann-Brith Ramström ledamot omval 2 år
    Stefan Lindskog ledamot kvarstår 2:a året
    Pentti Kölhi ledamot kvarstår 2:a året
    Bengt Ek ledamot omval 2 år
    Arne Wall suppleant nyval 1 år
    Lars-Erik Klockar suppleant omval 1 år
    Torbjörn Nilsson suppleant omval 1 år