LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

Välkommen på brandexkursion

i Västmanland

Onsdag den 23 september 2015   kl 07:00


Sommaren 2014 inträffade en skogsbrand i Västmanland. Brandområdet kom att uppgå till över 13 000 ha och blev därmed den största skogsbranden i Sverige i modern tid. I området drabbades privata skogsinnehav, bolagsskogar samt statens skogsinnehav via Sveaskog.

En stor del av området löstes in av staten för bildande av naturreservat, då stora naturvärden skapats av branden.

Medlemmar i Ladviks Skogsbrukarklubb erbjuds nu en möjlighet att i egna bilar ansluta till en av Mellanskog, Swedbank och Södra anordnad bussresa med guidad tur i brandområdet.
Om du har fått en direktinbjudan från Mellanskog, Swedbank eller Södra kan du givetvis utnyttja den.

På förmiddagen kommer vi att titta på delar av den brandskadade skogen och diskutera utvecklingen av området. Efter lunch rör vi oss vidare till ett närliggande sågverk och lyssnar på deras erfarenhet av att hantera det brandskadade virket.

Schema för dagen:
07.00       Avfärd från Stockholm i egna bilar (samåkning)
09.00       Samling och fika i Västerfärnebo
09.30 - 12.00   Exkursion i brandområdet
12.00 - 13.00   Lunch
13.00 - 15.00   Besök på AB Karl Hedins sågverk i Karbenning
15.00       Återfärd mot Stockholm

Själva exkursionen startar med en introduktion i Västerfärnebo och följs sedan upp med 2-3 stopp ute på skogen.

Från Ladvik kan vi max. ansluta med tre bilar. Det innebär samåkning med max 3x5 personer.
Samåkningen kommer att arrangeras bland de som anmält intresse.

Vi vill nu efterhöra om intresse finns bland klubbens medlemmar att delta i brandexkursionen enligt ovan.
Anmälan: Exkursionen har redan genomförts.  


Tid: Onsdagen den 23:e september 2015, avfärd från Stockholm kl 07:00. Hemkomst beräknad till tidigast 17:00.


Välkomna!


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
 

2015-08-28