Onsdag den 11 januari 2023 x


LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB INBJUDER TILLStudiebesök på VärtaverketStockholm Exergi presenterar hur Sveriges och ett av Europas största fjärrvärme- och fjärrkylasystem fungerar där Värtaverket har en av de större biobränslebaserade kraftvärmeverken mitt inne i staden med allt vad det innebär med hamn, järnväg och bergrumslagring.
Framtidsplaner där negativa utsläpp av CO2 står närmast i tur presenteras men även hur man försöker vara stadens energicentrum vad gäller mycket mer än bara värme. Man har även idéer om askåterföring där lättspridda granuler tillverkas och berikas med fosfor för att öka näringsvärdet.

Efter rundvandring så avslutar vi med lite mat och frågor

Program. Vi börjar klockan 10.00 och håller på som längst till 13.00. Samling på Jägmästargatan 2. Där finns några få P-platser om du måste ha bil. För övriga gäller T-bana till Ropsten eller Gärdet och sedan 7–8 minuters promenad.Anmäl dig Studiebesöket har redan genomförts

Varmt välkomna önskar styrelsen för

Ladviks Skogsbrukarklubb

www.ladviksskogsbrukarklubb.se
2022-12-30