LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

inbjuder till

Förnybar energi från skogen

och näringen i retur


ett gödslingsseminarium runt bioenergins kretslopp i skogen.

Torsdagen den 20:e november kl 18:00


Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen bjuder in till en spännande seminariekväll, där vi kommer att få svar på frågorna:
 • Varför bioenergi? (kort om samhällsaspekter, miljö/klimatmål, regionalpolitik, ekonomi)
 • Teknik för bioenergiuttag (olika tekniska lösningar för grothantering, flisning och transport, kvalitetsaspekter)
 • Näringsbalanser (vad innebär uttaget av biomassa i näringsuttag, konsekvenser, kompensationsmöjligheter, mer eller mindre kemi beroende på intresse)
 • Askans väg till skog (från panna till spridning, praktisk hantering, se fraktioner från olika stadier)
 • Biologisk mångfald (kort om påverkan av grotuttag och kompensationsåtgärder)
 • Skogsstyrelsens rekommendationer

  Seminariet hålls av konsulten Daniel Glimtoft, Svensk Skogsgödsling AB.
  Svensk Skogsgödsling AB erbjuder, såväl större som mindre markägare, rådgivning och spridning av växtnäring på skogsmark. Syftet är att med helhetssyn öka tillväxten och därigenom lönsamheten inom skogsbruket på ett miljövänligt och klimatsmart sätt.

  Seminariet ingår i Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfritt för deltagarna.

  Kaffe och smörgås serveras i pausen.

  Tid: Torsdagen den 20:e november 2014 kl 18:00 - ca 21:00.
  Plats: Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, Per Albinrummet.

  Anmälan: Aktiviteten har redan genomförts!

  Välkomna!


 • www.ladviksskogsbrukarklubb.se
   
  2014-10-16