LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

.... för hela familjen!

exkursioner studiebesök föredrag erfarenhetsutbyten diskussioner TRIVSAMMA PAUSER!
 • Om klubben
 • Stadgar
 • Programidén från frö till trä
 • Genomförda aktiviteter de senaste åren
 • Bildarkivet
 •  
    Bildarkivet  
  Klicka här!
   
    Årsavgiften:  
    150:- till PlusGiro   82 06 44 - 3  
    Glöm inte att skriva Ditt namn!  
   

  Så här skriver vår medlem Kenneth Awebro om vårt senaste föredrag 14/11 i Stockholm:
  Ett möte kring hyggesfritt skogsbruk med Johan Sonesson som är forskare på Skogforsk och kanske Sveriges ledande expert på området.
  Allt fler skogsägare funderar på att testa hyggesfritt skogsbruk och även Skogsstyrelsen är mycket positiv - men trender kommer och går och den politiska styrningen över skogsnäringen är stor. Här togs upp definitionen på hyggesfritt skogsbruk och det liknade egentligen bofinken - som kan se ut lite hur som helst. Intressanta aspekter behandlades: vilka olika metoder finns det, vilka marker och trädslag lämpar sig bäst, hur lång tid tar det att ställa om, hur blir det med markskador, ger hyggesfritt större eller mindre klimatnytta - och hur ser ekonomin ut? Viktiga frågor som inte alltid kunde besvaras helt, det beror oftast på den enskilda skogen.
  Men ekonomin fick i alla fall ett delvis svar - mindre i plånboken. I varje fall i det korta perspektivet.
  Fantastiska kanelbullar till kaffet.


  Kontakt och information:
  Vill du veta mer eller bli medlem, maila till   info@ladviksskogsbrukarklubb.se
  Ordförande Anders Jagraeus 08 - 758 71 94   anders.jagraeus@tele2.se
  Webmaster Stefan Lindskog   0708 - 17 67 52   stefan@ved.nu

  Ladviks Skogsbrukarklubb
  Rudungsvägen 37
  762 92 RIMBO  Uppdaterad 2018-11-17
  Inloggning