LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

.... för hela familjen!

exkursioner studiebesök föredrag erfarenhetsutbyten diskussioner TRIVSAMMA PAUSER!
 • Om klubben
 • Stadgar
 • Programidén från frö till trä
 • Genomförda aktiviteter de senaste åren
 • Bildarkivet
 •  
    Bildarkivet  
  Klicka här!
    Årsavgiften:  
    150:- till PlusGiro   82 06 44 - 3  
    Glöm inte att skriva Ditt namn!  


  NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTET!


  Klubbens årsmöte, som skulle ha hållits i april, har skjutits fram
  på grund av situationen med Coronaviruset.
  Styrelsen har beslutat att nytt mötesdatum blir
  onsdagen den 23:e september kl. 19:00.
  Vi planerar att hålla mötet som ett telefonmöte.
   Mer information kommer 14 dagar innan per brevutskick till alla medlemmar. 

  Styrelsen 2020-06-23
  Kontakt och information:
  Vill du veta mer eller bli medlem, maila till   info@ladviksskogsbrukarklubb.se
  Ordförande Bengt Ek 070-54 67890   bengt.ek@skogen.se
  Webmaster Stefan Lindskog   0708 - 17 67 52   stefan@ved.nu

  Ladviks Skogsbrukarklubb
  Rudungsvägen 37
  762 92 RIMBO  Uppdaterad 2020-06-24
  Inloggning