LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

För dig som vill förena nytta med nöje, bor i Stockholm med omnejd och är skogsägare eller skogsbrukare finns vår klubb. Vi ordnar kurser, studiebesök, exkursioner, föredrag mm. Till våra möten är hela familjen välkommen.
Klubben är ideell och opolitisk. Våra skogsskiften återfinns i hela landet från norr till söder, varav några även i stockholmstrakten. De flesta medlemmarna är alltså “utbor”.
Om du tycker det låter intressant att i trivsamma och lättsamma former i klubbens regi lära mer om privat skogsbruk, få värdefulla råd och utbyta erfarenheter med andra skogsägare, så är du hjärtligt välkommen som medlem!
  
   
 • Ladviks Skogsbrukarklubb bildades 1987 av ett antal personer som genomgått Skogsvårdsstyrelsens Grundkurs för skogsägare. Kursen hölls på Ladvik.
     
 • Målet är att vara ett gemensamt forum för utbyte av erfarenheter och förmedling av kunskaper i skogsbrukoch närliggande verksamheter.
     
 • Basen i aktiviteterna är programmet “Från frö till trä”, kring vilket arrangeras kurser, föredrag och exkursioner. Dessutom behandlas närliggande ämnen såsom tex kulturminnen i skogen, klimateffekter och viltskador eller andra ämnen som medlemmarna tar upp.
     
 • Medlemsavgiften är 150 kr per år.
 •