Från frö till trä


"Från frö till trä" utgör grundstommen i föreningens aktiviteter och skall täcka en hel "skogsgeneration", från plantering och skötsel till avverkning och försäljning.

Föreningens karaktär visas nog bäst genom de aktiviteter som har anordnats under de senaste åren (se Genomförda aktiviteter").

Exkursionerna består oftast av en teoretisk inledning och sedan skogspromenad (med matsäck), där teorin ofta praktiskt förankras i verkligheten.