LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBBS BILDARKIV
Exkursion på Sätuna gård 2012-05-31: Erfarenheter av många trädslag.
Länk till bilder från exkursion vid Ekolsunds arboretum 2011-09-13
Länk till bilder från exkursion VILT '10 Älgön görs om till ett "Viltparadis",2010-09-24
Länk till bilder från exkursion om "Marktyper och markens ekologi", 2009-09-05
Länk till bilder från studiebesök hos Sandåsa Timber i Åkers Styckebruk, 2009-06-05
Länk till bilder från exkursion Tyresta Nationalpark 2007-09-15
Länk till bilder från gallring och röjning Hamra Gård 2007-05-26
Länk till bilder från årsmötet 2007-04-14
Länk till bilder från årsmötet 2006-04-01
Länk till bilder från 2004 och 2005

Exkursion på Kärrtorpet 2013-05-17: Försakringar och skogsskador.
Exkursionen föranleddes av de stora problem i form av snöbrott och rotvältor som orsakats av vinterns enorma snömängder. Från Länsförsäkringar deltog Johan Litsmark och från Skogsstyrelsen deltog Magnus Martinsson.

Om Du klickar på bilderna får Du upp dem i ett större fönster.
 

Kort orientering om Kärrtorpet och vinterns snöproblem Diskussion i ett konfliktbestånd, även det drabbat av snöbrott.

Bengt Ek dokumenterar Snötyngden har vält eller knäckt dessa träd.
 

Här har vi sågat trissor ur rotstocken för att söka en förklaring varför just detta träd drabbats. Ingen anledning till muntra miner!
 

Fascinerande på något vis - trots allt.

Johan Litsmark informerar om hur försäkringarna fungerar.

I förgrunden: Magnus Martinsson, Johan Litsmark och Stefan Lindskog.
 

Tja, det kanske går lika bra att odla granarna horisontellt? Fast det är nog inte det Magnus Martinsson (till höger) säger!