LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBBS BILDARKIVLänk till våra senaste bilder
Exkursion på Sätuna gård 2012-05-31: Erfarenheter av många trädslag.
Länk till bilder från exkursion vid Ekolsunds arboretum 2011-09-13
Länk till bilder från exkursion VILT '10 Älgön görs om till ett "Viltparadis",2010-09-24
Länk till bilder från exkursion om "Marktyper och markens ekologi", 2009-09-05
Länk till bilder från studiebesök hos Sandåsa Timber i Åkers Styckebruk, 2009-06-05
Länk till bilder från exkursion Tyresta Nationalpark 2007-09-15
Länk till bilder från gallring och röjning Hamra Gård 2007-05-26
Länk till bilder från årsmötet 2007-04-14
Länk till bilder från årsmötet 2006-04-01
Länk till bilder från 2004 och 2005

Exkursion till Tyresta Nationalpark 2007-09-15

Reflekterande guide informerar Död ved är viktig i skogen

  I vår klubb är alla familjemedlemmar välkomna!
 

  Vid brandplatsen  Eftertänksamma miner i brandhärjad skog

   

 Växtligheten har börjat återvända. Se uppslaget av tallar.  Välförtjänt rast och vila med medhavd matsäck