Länk till våra senaste bilder
Exkursion på Sätuna gård 2012-05-31: Erfarenheter av många trädslag.
Länk till bilder från exkursion vid Ekolsunds arboretum 2011-09-13
Länk till bilder från exkursion VILT '10 Älgön görs om till ett "Viltparadis",2010-09-24
Länk till bilder från exkursion om "Marktyper och markens ekologi", 2009-09-05
Länk till bilder från studiebesök hos Sandåsa Timber i Åkers Styckebruk, 2009-06-05
Länk till bilder från exkursion Tyresta Nationalpark 2007-09-15
Länk till bilder från gallring och röjning Hamra Gård 2007-05-26
Länk till bilder från årsmötet 2007-04-14
Länk till bilder från årsmötet 2006-04-01
Länk till bilder från 2004 och 2005

Årsmötet 2007-04-14

Annakarin Bergströms fullträff! En mycket koncentrerad Torbjörn Nilsson

Anders Boström har just kastat yxan liksom Lars-Erik Klockar

Marianne tillagar sin berömda ärtsoppa Anders Boström och Olle Pettersson

Annakarin Bergström serverar punschen Annakarin Bergström och Elisabeth Douglas

  Ulf Didrik och Stefan Lindskog

Bengt-Olov Tångring, Kjell Svensson och Sophia Bobeck Thor-Stein Grini, Jan Ledberg och Lars-Erik Klockar

Olle Pettersson och Stig Ekbergh Ulf Didrik och Marianne Uddheden

Elisabeth Douglas berättar kring ämnet "Hur hanterar
skogsägaren det rörliga friluftslivet 2,5 mil från Stureplan?"
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.