Länk till våra senaste bilder
Exkursion på Sätuna gård 2012-05-31: Erfarenheter av många trädslag.
Länk till bilder från exkursion vid Ekolsunds arboretum 2011-09-13
Länk till bilder från exkursion VILT '10 Älgön görs om till ett "Viltparadis",2010-09-24
Länk till bilder från exkursion om "Marktyper och markens ekologi", 2009-09-05
Länk till bilder från studiebesök hos Sandåsa Timber i Åkers Styckebruk, 2009-06-05
Länk till bilder från exkursion Tyresta Nationalpark 2007-09-15
Länk till bilder från gallring och röjning Hamra Gård 2007-05-26
Länk till bilder från årsmötet 2007-04-14
Länk till bilder från årsmötet 2006-04-01
Länk till bilder från 2004 och 2005


LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBBS BILDARKIV

Lugnets Plantskola i Bålsta 2004-06-05  

  Här är det tyst i klassen!
 

Röjningsexkursion i Härsbyskogen 2005-10-01 Skogs-Lotta instruerar hur en röjklinga skall filas

Lite sent att röja tycker Leif Elmberg Eftersnack vid Torbjörns lägereld