LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB - Nyttiga länkar

(länkarna öppnas i nytt fönster)

Statens Offentliga Utredningar Välj tex. Miljödepartementet och Näringsdepartementet
Fornsök Riksantikvarieämbetet. Sök fornlämningar och kulturlämningar på Din mark!
Artportalen Se vilka fynd av arter som har rapporterats för Din mark
Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens hemsida
Skogforsk Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen
Skogskunskap Din skogliga rådgivare på nätet
Skogsindustrierna Skogsindustriernas hemsida
Skogssverige Skogsnäringens portal på internet
SLU Sveriges lantbruksuniversitet
Granens Hemsida SLU Granprogrammet vid SLU
Skogsplantor Svenska Skogsplantor AB
Säker Skog För säker arbetsmiljö
Fetved Fetvedens vänner
Svebio Svenska Bioenergiföreningen
Jägarnas Riksförbund Jägarnas Riksförbund
Jägareförbundet Svenska Jägareförbundet
Vattenmyndigheterna Om EU:s Vattendirektiv. Här finns Vattenkartan och Vattendatabasen (VISS)
Virkesmätning SDC: Bland annat Virkesmätning, Utveckling och Kontroll
Länsstyrelsen Länsstyrelsernas gemensamma webplats. Härifrån väljer Du Din Länsstyrelse
Tidningar och tidskrifter  
ATL Lantbrukets Affärstidning - med en hel del skogsartiklar. Nätupplaga.
Föreningen Skogen Föreningen Skogen med tidningen Skogen
Föreningen Skogens nyhetsbrev   Prenumerera på tidningen Skogens nyhetsbrev
Skogsaktuellt Fristående gratistidning
SkogsEko Skogsstyrelsens tidning
SkogsLand Nätversionen med löpande nyhetsuppdatering
SkogsVärden Skogssällskapets tidning
SkogsÄgaren Tidning som numera bara finns på nätet

Tipsa gärna om andra nyttiga länkar

Uppdaterad 2016-12-17