LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
inbjuder till

Möte med Skogssällskapet

Vad kan Skogssällskapet göra för oss skogsägare, som inte andra aktörer också kan?


Torsdagen den 15:e oktober 2009   kl. 19:00
i Skogsstyrelsens lokaler Vasagatan 52 i Stockholm.

Mikael Zachrisson, VD för Skogssällskapets Förvaltning AB informerar om Skogssällskapets tjänster och arbetssätt.
Skogssällskapet, som ägs av en stiftelse, sköter 530 000 ha skog åt små och stora skogsägare och poängterar sin ställning som "fristående part på virkesmarknaden".
Vad innebär Skogssällskapets arbetssätt för den enskilde skogsägaren? Det handlar inte bara om skogen, utan om ett helt batteri med olika tjänster för markägaren.

Därefter berättar Staffan Matsson , affärschef marknadsområde Mitt, utifrån ett praktiskt exempel hur man har arbetat.

Kaffe och smörgås (till självkostnadspris) serveras från 18:30, själva mötet börjar 19:00.

Välkomna!
Styrelsen


2009-09-30

www.ladviksskogsbrukarklubb.se