LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
inbjuder till

Kombinerat föredrag och skogsvandring på Ladvik
Marktyper och markens ekologi


Lördagen den 5:e september 2009   kl. 11:00
på Ladviks kursgård.
Vilka egenskaper hos marken och växtplatsen måste vi beakta för att kunna välja rätt trädslag och de i övrigt lämpligaste föryngringsåtgärderna?

Vi får besök av professorn och författaren Jan-Erik Lundmark, som är en framstående auktoritet när det gäller markens ekologi, bonitering och ståndortsanpassat skogsbruk. Han var fram till sin pensionering professor på SLU och har skrivit flera böcker om dessa ämnen.

Kl 11 börjar vi med att Jan-Erik Lundmark berättar och visar bilder. Efter det tar vi en tur uppför Ladviksbacken för att se exempel på olika marktyper i skogen.

Tag med egen matsäck! Är det fint väder kan vi avnjuta lunchen i skogen.

Välkomna!
Styrelsen


2009-06-18

www.ladviksskogsbrukarklubb.se