LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
inbjuder till möte

Halvtid för EU:s vattendirektiv - vad har gjorts och vad kommer att hända framöver?
Hur påverkas skogsbruket?


Onsdagen den 5:e november 2008   kl. 18:30
i Skogsstyrelsens lokaler, Vasagatan 52.


År 2000 antogs ett ramdirektiv inom EU för skydd av vatten, det sk vattendirektivet. I Sverige har en ny myndighet sett dagens ljus: Vattenmyndigheten. Målsättningen för den nya myndigheten är att alla vatten skall ha en god kvalitet år 2015. Efter en genomförd klassificering av sjöar, vattendrag och kustområden, går man nu ut med det braskande budskapet att 70% av våra vatten "mår dåligt".

Vattenkvaliteten påverkas av en mängd faktorer, bland annat av jordbruk och skogsbruk. Det innebär att vattendirektivet kommer att bli en fråga som påverkar skogsbruket!

Till den här kvällen har vi inbjudit Hans Tibell, ordförande i Mellanskogs SBO Östra Uppland, som berättar för oss dels om den formella sidan och dels om vad det innebär för oss som skogsägare. Hans har för Mellanskogs räkning följt den här frågan i flera år.

Hans kommer att berätta om:

 • bakgrunden till vattendirektivet
 • hur myndighets-Sverige har organiserat den här frågan
 • hur klassificeringen av sjöar och vattendrag går till
 • aktuell status
 • vad kan vi vänta oss som fortsättning (vilka åtgärder kommer att krävas och av vem)

  Kaffe och smörgås (till självkostnadspris) serveras från 18:30, själva föredraget börjar 19:00.


  Välkomna!
  Styrelsen


  2008-10-05

  www.ladviksskogsbrukarklubb.se