LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
inbjuder till
Exkursion om dikning

Fredag 3:e oktober 2008 kl 13:00

Samling vid EM Möbler vid infarten till Åkersberga kl 13:00.
Därifrån kör vi gemensamt norrut till oskyltad avfart till skogsmark, som ägs av Stiftelsen Danviks Hospital. Huggning 2006, dikning och plantering i högläggning våren 2008.

Dikning anges ofta som en av flera metoder att öka tillväxten i skogen och med satsningen på förnybara bränslen, är dikningen åter på väg in i fokus.
Vår diknings-ciceron är Sven-Olof Eliasson, skogsförvaltare hos Skogssällskapet.

Vi hoppas att bland annat hinna med följande frågeställningar:
 • Varför dikar man? Vilka effekter har det på skogens hälsa och tillväxt?
 • Miljöhänsyn - vilka risker finns med dikning. Skyddsåtgärder som tex slamfällor.
 • Tillståndsfrågor. När krävs tillstånd?
 • I vilka fall är det lämpligt/lönsamt att dika?
 • Rensning/underhåll av gamla diken.
 • Projektering av ett dike. Vart tar vattnet vägen? Samverkan med grannar?
 • Vad är ett "dikningsföretag" - det finns minst 20.000 i Sverige? Vem ansvarar för gamla dikningsföretag?
 • Grävmetoder. Kostnader. Hur kan man kalkylera?
 • En ekonomisk fråga: Direktavdrag eller avskrivning?

  Medtag gärna matsäck/kaffe, som kommer väl till pass vid en paus i skogen! Räkna med avslutning någon gång mellan 16 -17.

  Anmälan senast söndag 28:e september till: info@ladviksskogsbrukarklubb.se

  Vägbeskrivning: Följ E18 från Roslagstull i Stockholm mot Norrtälje. Tag av mot Åkersberga. Strax före Åkersberga ser man EM Möbler på höger sida (avtagsväg mot Åkers Runö). Vi samlas på EM Möblers parkeringsplats.

  Kollektivt: Roslagsbanan (som dock är under upprustning sista biten). Meddela vid anmälan, så ordnar vi upphämtning vid Åkerberga station.
  Ta Roslagsbanan 28 från Stockholms östra mot Galoppfältet.
  Den går från Stockholms östra 11:54 och kommer till Galoppfältet 12:10.
  Vid Galoppfältet byter du till buss 28X mot Åkersberga station.
  Den går från Galoppfältet 12:14 och kommer till Åkersberga station 12:32.

  Välkomna!
  Styrelsen

  Notera redan nu: 5:e november kl 18:30 Vasagatan. Vi har ett mycket angeläget föredrag om Vattendirektivet, som kan komma att påverka många markägare.
  En mer detaljerad inbjudan kommer ca 1 månad före!

  2008-09-10

  www.ladviksskogsbrukarklubb.se