LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
inbjuder till
Tvådagarsresa Gävle – Mora 5:e och 6:e september 2008.

Lantmäteriet och Siljansfors försökspark.


Resa: Organiserad samåkning till Gävle fredag 5:e september. Samling kl 10:20 Lantmäterigatan 2, Gävle. Åter Stockholm lördag ca 19:00
(Vid minst 30 anmälda organiseras bussresa från Klarabergsgatan med samling kl 08:00).

Fredag 10:30 - 15:30 besöker vi Lantmäteriet i Gävle
Samling kl 10:20 Lantmäterigatan 2, Gävle.
Tid Programpunkt Ansvarig Plats
10.30-11.30    Presentation av Lantmäteriet Mats Halling Stora Björn
11.30-12.30    Lunch   Matsalen
12.30-14.00    Flygbilder och bildproduktion Kjell Danielsson K2
14.00-14.30    Kaffe   Matsalen
14.30-15.30    Metoder för värdering av skogsfastigheter     Gunnar Rutegård     Stora Björn

Därefter tar vi oss till Mora för övernattning och middag på hotell Moraparken.

Lördag 9:00 - ca 14:30 besöker vi Siljansfors, som ligger ca 2 mil från Mora. Försöksanläggningen är unik, eftersom försök pågår som inleddes på 20-talet.
Samlingspunkt är Skogsmuséet, där vi även äter lunch.

Föreståndaren Christer Karlsson, Lantbruksuniversitetet, leder exkursioner om:
 • Markberedningsmetoders effekt på planterad gran
 • Fröträdsställning tall. Fröproduktion och markberedning.
 • Röjning. Nyröjd tall i tre olika förband.
 • Produktion hos våra fyra huvudträdslag.

  Deltagarnas kostnader beräknas till:
 • Samåkning och dubbelrum hotell totalt 750 kr/person med frukost. Tillägg enkelrum 300 kr.
 • Kostnad för middag, två luncher och kaffe tillkommer.
 • Vid ev. bussresa blir kostnaden 920 kr vid 30 deltagare. Tillägg enkelrum 300 kr.

  Betalning. Hotell och måltider betalas privat och passagerare betalar 350 kr till föraren vid samåkning. Vid resa med buss kontant betalning till kassören.  Välkomna!
  Styrelsen


  2008-08-12

  www.ladviksskogsbrukarklubb.se