LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
inbjuder till besök hos
SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala
Fredagen den 14:e mars 2008 med start kl. 13.00


SLU berör alla står det på universitetets webbsida. Ett universitet som bildades 1977 men med rötter mer än 200 år tillbaka i tiden. Forskningen och utbildningen har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning, ända till globala fenomen som växthuseffekten.

Följ med på en intressant eftermiddag och bli berörd!

12.45 Samling vid Alsike kyrka i Knivsta, ca 10 km söder om Ultuna.

13.00 Skogsexkursion på SLUs marker.
Universitetsadjunkt Roland Hörnfeldt tar oss med på en ca 2 km lång vandring och berättar hur skogen sköts och visar exempel på "okonventionella skötselmetoder". Vandringen sker både på skogsstig och i skogsterräng.

15.00 SLU. Institutionen för skogens produkter och marknader och ArtDatabanken.
Mats Nylinder, prefekt för institutionen för skogens produkter och marknader, berättar om skogsfakulteten, institutionen och lyfter fram intressanta forskningsobjekt.
Johan Samuelsson, programchef, ger en introduktion om ArtDatabankens verksamhet.
Tomas Hallingbäck, konsulent och mossexpert, berättar under temat "vad krävs för att en art skall bli rödlistad".

16.45 ca Avslutning

Under eftermiddagen serveras kaffe och smörgås.


För att på ett smidigt sätt kunna ta sig till eftermiddagens aktiviteter är tillgång till bil bäst. Vi är tacksamma om du som har plats över i din bil, och är villig att ta med någon, säger till vid anmälan. Du som inte har tillgång till bil, säg till så skall vi försöka pussla ihop samåkning antingen från Stockolm eller från Knivsta station. Lämpligt tåg från Stockholm är ett SJ Regionaltåg som avgår Stockholm C 12:20 med ankomst Knivsta 12:39.

Välkomna!
Styrelsenwww.ladviksskogsbrukarklubb.se