LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
inbjuder till besök hos
Norrtelje Energi med Arsta kraftvärmeverk

Eldning med skogsflis i stor skala


Torsdagen den 31:a januari 2008 kl 16:00
i Norrtelje Energis lokaler på Baldersgatan 12 i Norrtälje.


Norrtelje Energi invigde så sent som i oktober, sitt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk. Här framställs både fjärrvärme och el med skogsflis som råvara. Företagets VD Alf Nyström och värmechef Christer Toftgård kommer att berätta för oss om det nya kraftvärmeverket och framför allt om råvaran. Vilka krav ställs på flis (trädval, fukthalt mm?), hur ser fliskalkylen ut på kort och lång sikt, hur är tillgången på flis, effektivitet för flis kontra andra bränslen och mycket mer (tex vart tar askan vägen?).

Denna kväll får vi den unika möjligheten att både lära mer om skogen som energiråvara och även se att tempot nu är högt i sammhällets omställning till miljövänliga råvaror. Norrtälje kommun ligger långt framme i denna utveckling och är därför ett intressant exempel.

Själva får vi fundera på vad denna omställning innebär för oss som skogsägare!

Kvällen avslutas med en visning av Arsta kraftvärmeverk.


Denna gång håller vi alltså mötet i Norrtälje. Men det är lätt att ta sig dit antingen med egen bil eller med SL. Se nedan!
Mötet börjar 16:00 och som vanligt erbjuds kaffe och smörgås till självkostnadspris.
Vi räknar med avslutning ca kl 19:00.

Anmälan: Vi är tacksamma för Din anmälan så tidigt som möjligt, dock senast torsdagen den 24:e januari.

Varmt (!) välkomna
Styrelsen


Att ta sig till Baldersgatan 12 i Norrtälje

Med SL. SL-kortet gäller. Så här dags på dagen går bussarna från Stockholm var 10:e minut. Vi föreslår:
Ta blåbuss 676 från Tekniska högskolan mot Norrtälje.
Den går från Tekniska högskolan 14:30.
Du är framme vid Norrtälje busstation 15:34.
Vid infarten till busstationen börjar Baldersgatan, sedan är det drygt 400m att gå till nr 12.

Med bil. Du kommer från Stockholm på E18, som går rakt in i stan. Kör precis rakt fram hela tiden. Efter ån finns några trafikljus och en härva av korsningar. Kör rakt fram även här, så är Du på Baldersgatan.

Samåkning. Om Du kommer med bil och kan tänka Dig att ta med någon: Meddela vid anmälan varifrån Du åker så försöker vi pussla ihop möjliga medresenärer.
Du som vill få samåka: Ring och anmäl Dig så försöker vi pussla ihop det!

www.ladviksskogsbrukarklubb.se